Per què triar Assaice?

Per-que-triar-Assaice

L’interès i l’objectiu de la nostra associació es la de donar suport en el reciclatge de llibres, assessorant i col·laborant amb les Ampas i els centres educatius. Detalls d’aquest paper els teniu a continuació:

Assaice manté la filosofia del projecte

Quan Assaice inicia o ajuda a la continuïtat del reciclatge de llibres en un centre, ho fa d’acord amb les necessitats, les dimensions, el model pedagògic i els objectius de cada centre. D’aquesta manera es manté la idea original i la filosofia amb la que es va iniciar o amb la que es vol iniciar el reciclatge.

Es a dir, es consensua el paper d’Assaice i el centre o de l’Ampa en el com, l’on, el quan i el qui.

Com ajuda Assaice?

Assaice pot ajudar o col·laborar en diferents nivells que inclouen:

  • Assessorar i orientar als centres i Ampas en l’alternativa per a reciclar els llibres que millor s’adapta a les seves necessitats.
  • Participant en la preparació i realització de les reunions amb l’Ampa, l’equip directiu, el consell escolar, l’Assemblea de pares,..i totes les que es cregui necessàries per a definir el tipus de reciclatge i implementar-lo.
  • Assessorar en com iniciar o continuar el reciclatge triat.
  • Realitzar les tasques de gestió logística del reciclatge en més o menys implicació en base a les necessitats de cada centre (dins o fora del centre).
  • Realitzar les tasques de gestió econòmica del reciclatge en més o menys implicació en base a les necessitats de cada centre.
  • Aportar suport i recolzament per a complir en la llei de protecció de dades.
  • Aportar suport i recolzament per a que l’AMPA compleixi amb les obligacions comptables, fiscals i legals.
 On ajuda Assaice?

De la mateixa manera, el lloc on tenen lloc les activitats del reciclatge es determinen en base a l’espai necessari i les particularitats que ha de tenir l’espai.

Aquest espai pot establir-se dins del centre o be es pot externalitzar fora del centre (per exemple, en casos de centres amb poc espai disponible).

 Quan ajuda Assaice?

Assaice pot col·laborar en tots els esdeveniments relacionats amb el reciclatge, els dies i les hores s’estableixen d’acord amb les necessitats pròpies del reciclatge triat i la disponibilitat del centre i de les persones implicades.

 Quí ajuda?

Tot projecte de reciclatge de llibres requereix de persones per a realitzar-lo. El nombre de persones necessàries varia en funció del tipus de reciclatge triat i del nombre d’alumnes i llibres implicats.

Assaice pot aportar personal per a les fases següents:

  • Fase inicial: Reunions inicials (amb Ampa, centre, equip directiu, pares,..) per a establir el reciclatge a realitzar i la implicació d’Assaice.
  • Fase de contacte amb llibres: Es la fase en la que es gestionen els llibres físicament (recollida, revisió, lliurament,..), es la que requereix de més personal, sobretot si el volum de llibres implicats es gran.
  • Fase de manteniment durant el curs: Es molt important que durant tot el curs hi hagi persones que valorin l’evolució del projecte amb l’Ampa i el centre, que facin el seguiment econòmic del projecte, que atenguin a nous alumnes que entrin al projecte i que coordinin amb l’equip docent i l’Ampa els possibles canvis en els llibres reciclats.

El personal aportat per Assaice per a col·laborar en el projecte s’estableix per anys escolars i es pot modificar si l’Ampa o el centre tenen persones disponibles per implicar-s’hi.

Propietat dels llibres

En tots els casos de col·laboració amb Assaice, els llibres reciclats son propietat del centre o de l’Ampa. Donat que son les quotes d’adhesió de cada alumne les que mantenen i renoven el banc de llibres.

Aquest es un fet important a tenir en compte, donat que el fet que Assaice ho gestioni, amb més o menys implicació, no varia aquesta propietat dels llibres.

Això permet a l’Ampa o al centre, que així ho desitgi, poder tornar a gestionar parcial o totalment el reciclatge dels llibres en qualsevol moment.

Com es fixen les quotes d’adhesió al projecte de reciclatge de llibres?

En tots els casos, es consensua amb el centre i/o l’Ampa, les quotes a aportar per adherir-se al projecte de reciclatge de llibres. El paper d’Assaice es el d’assessorar en els mínims necessaris per a poder fer el projecte autosuficient en el temps.

Cal tenir en compte que seran aquestes quotes les que permetran poder renovar els llibres arribat el moment, ja sigui perquè hi ha hagut un canvi curricular, un canvi de l’editorial o perquè ja han superat els 4 anys de reciclatge i requereixen ser renovats. Es important doncs, que aquestes quotes siguin suficients per a poder permetre aquesta renovació o canvi. D’aquesta manera, el projecte de reciclatge es podrà mantenir en el temps.

 Lligam amb Assaice

El lligam entre el centre o l’Ampa i Assaice pot ser merament consultiu o be es pot establir un lligam més estret en que Assaice participa activament en la gestió dels llibres, aportant personal per a realitzar les tasques. En qualsevol cas la col·laboració s’estableix per anys escolars i te una durada mínima d’un curs acadèmic. Un cop acabat aquest període es pot finalitzar si es desitja aquest lligam.

Assaice no té un interès particular en establir una forma concreta de reciclatge, el nostre interès està en ajudar als centres i Ampas en el reciclatge de llibres per a poder reduir la despesa escolar de les famílies, com a eina socialitzadora i de solidaritat entre les famílies i per a poder reduir l’impacte mediambiental lligats al consum dels llibres.

Podeu trobar més informació en els altres articles del blog en aspectes relacionats amb el tipus de reciclatge de llibres i en com es pot iniciar un banc de llibres.

1 Comment

Deixa un comentari

Ùs de cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis, analitzant la navegació en el nostre Lloc Web. Si continua navegant, vostè està acceptant el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra Política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies